Tuesday, January 3, 2012

Državni podaci postaju Javni podaci - State data become public data

Boki, i ako bude još ljudi zainteresovano, pitanje: Je l misliš da bi mogla pristojno organizovana gradjanska inicijativa da povede priču o "oslobadjanju" tokom godina nagomilanih prostornih podataka od vojske i ostalih ustanova (topografske, istorijske, kulturno-istorijske, geološke mape, razne arhive sa sirovim podacima iz državnih popisa, +OZNA, BIA i slično)? Cilj je da država pomogne u digitalizaciji, a da gradjani mogu da koriste te podatke za svoje potrebe, uključujući i edukativnu i finansijsku korist.
Ako prihvatimo da bi takva inicijativa vodila slobodi pristupa za sve gradjane (bar u digitalnom obliku), koliko bi trajao proces?
Kojim kanalom predlažeš sistemu takav korak, kako takva inicijativa dolazi na dnevni red?
Da li bi gradjane uopšte zanimalo da pokrenu takvu priču; koga bi zanimalo, koliko treba ljudi da se nakači na taj voz?

Creative Commons License
Neodinamika by Arsenijevic and Mitrovic is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.