Monday, November 19, 2007

Lepota i navike

Posle višegodišnjeg pažljivog posmatranja mogu definitivno da ustanovim generalizaciju: na peronima je koncentracija lepih devojaka daleko najveća pri samim stepeništima kojima se na perone izlazi. Obično tu, na samom ulazu na peron, ima najmanje ljudi, a najviše lepih devojaka, dok malo dalje broj ljudi raste, a lepota se smanjuje. Opet dva objašnjenja. Jedno je da žele da budu vidljive, u manjoj grupi i na mestu gde svako mora da prođe. Drugo, meni verovatnije, je da su zahvaljujući izgledu navikle da se ne pomuče mnogo, tj. da im se izlazi u susret bez mnogo truda, pa tako imaju opšti nedostatak navike da urade nešto da poboljšaju svoju situaciju među drugima.

0 comments:

Creative Commons License
Neodinamika by Arsenijevic and Mitrovic is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.